Brug for Emotionsfokuseret Parterapi i København?

For nogle mennesker kan det være grænseoverskridende at bede en ukendt part om hjælp til at forbedre eller redde parforholdet, men det har faktisk sine fordele.

Som fagperson har jeg ingen forudfattede meninger om jer og tager heller ikke parti. Mit fokus er at hjælpe jer til at kommunikere bedre med hinanden og det gør jeg ved at positionere mig undersøgende og analytisk til jeres samspil. I et parforhold er det yderst vigtigt, at begge parter bevarer deres integritet, samtidig med at respekten for partneren er i fokus.

Når I indgår i et parforhold, ankommer I begge med hver jeres rygsæk. Den er fyldt med jeres eget verdensbillede, opvækstbetingelser, reaktionsmønstre og erfaringer. Hvis I kun tager afsæt i egen bagage og ikke i jeres partners, kan det skabe afstand imellem jer og sætte parforholdet på en hård prøve.

Min opgave er at holde mig objektiv og skabe et trygt og empatisk rum for jer begge, hvor jeg guider jer til en gensidig indsigt i den andens bagomliggende tilknytningsmønster. Jeg hjælper jer med at formidle jeres behov, udfordringer og følelser til hinanden på en respektfuld måde, så I får en større forståelse og nysgerrighed overfor hinanden. 

Måske er det kun den ene af jer, der ønsker at forblive i parforholdet – min oplevelse er dog at begge parter kan få meget ud af processerne, uanset hvilken løsning I arbejder hen imod. Det, der afgør om I vil lykkes med jeres parterapi, omhandler jeres egen vilje til at arbejde med jer selv og hinanden.  

Så hvis I er på udkig efter en psykoterapeut i København og har fået lyst til at det er mig, som skal hjælpe med jer videre med jeres parforhold, så brug kontaktformularen her på siden.

 • Som parterapeut er jeg den objektive mægler mellem jer, der hjælper jer til at kommunikere bedre med hinanden.
 • Jeg hjælper jer til at udtrykke egne følelser og behov og samtidig til at forstå partnerens følelser og behov.
 • Parterapi er ikke mudderkastning, men en mulighed for jer begge til at arbejde med jeres forhold i et trygt og empatisk rum.
 • Succesfuld parterapi forudsætter viljen til at arbejde med jer selv og hinanden – også og mest uden for terapisessionerne.

Hvad kræver succesfuld parterapi?

Skal parterapien have chance for at være succesfuld, kræver det først og fremmest ærlighed fra jer begge. Holder man de reelle problemer tilbage, kan jeg som terapeut ikke tage udgangspunkt i det, der egentlig skal løses, ligesom parterapien sjældent vil gøre forskel, hvis der er en kæreste/elsker inde i billedet, hemmelig eller ej.

Derudover gælder det at:

 • Begge parter skal deltage aktivt i parterapien ved både at møde op til sessionerne og at lave eventuelt hjemmearbejde, jeg præsenterer jer for.
 • Man skal være klar på at arbejde med sig selv og med hinanden som par og skabe forandringer.
 • Man skal prioritere parterapien og ikke tro, at det hele løser sig ved bare at tage med til sessionerne og forholde sig passiv. Det er jer som par, der skal gøre det hårde arbejde – jeg hjælper jer blot på vej og giver jer værktøjerne.

Hvad er parterapi og hvornår har man brug for det?

Parterapi handler om at genopbygge kommunikationen mellem parterne ved at finde frem til kerneproblematikkerne i forholdet og forsøge at løse dem ved hjælp af en række teknikker, såsom dialog og hjemmeopgaver.

Der kan være mange årsager til at gå i parterapi. Dårlig kommunikation eller mangel på samme er den primære årsag til, at folk har problemer i parforholdet og  det kan ende ud i at I som par…

 • ikke taler sammen om jeres tanker og følelser, og derved ikke kan få løst underliggende problematikker.
 • skændes ofte – det kan være over småting eller den samme ting gentagende gange, og det kan vare over længere tid og fylde meget i hverdagen.
 • mister lysten til hinanden, og sexlivet går i stå eller utroskab opstår.
 • mister følelsen af nærhed og kærlighed, og der indtræder i stedet en følelse af ensomhed og/eller ligegyldighed.