Psykoterapeut København

Min psykoterapeutiske praksis ligger i hjertet af København, hvor jeg tilbyder samtaler for både enkeltpersoner og par, med udgangspunkt i Emotions Fokuseret Terapi.

I terapien lægger jeg stor vægt på, at skabe et trygt og empatisk rum med en høj grad af nærvær.

Terapien foregår i et respektfuldt tilpasset tempo og tager altid udgangspunkt i det, der er mest vigtigt og meningsfyldt for dig/jer – lige her og nu.

Gennem terapien får du mulighed for at undersøge og se nærmere på dine reaktionsmønstre og forstå de følelser, der ligger bag din måde at være i verden på.

Jeg hjælper dig til en større selvindsigt og afklaring, så det bliver muligt for dig, at bryde de mønstre der fastholder dig, i en uønsket adfærd eller situation.

Jeg har stor erfaring i arbejdet med mange forskellige personligheds – og livsproblematikker.

Derfor bør du vælge psykoterapi:

  • Psykoterapi kan hjælpe dig til at få bearbejdet de udfordringer og tanker, som optager dig
  • Psykoterapi giver dig mulighed for at ændre dynamikker og mønstre, for istedet at give dig en bevidst tilpasset adfærd og dermed en sundere retning
  • Psykoterapi giver dig et råderum, hvor du er i fokus og hvor du lærer at fokusere på, hvad der fungerer bedst for dig og øger din livskvalitet
  • Psykoterapi giver dig erkendelser og redskaber, som kan støtte og hjælpe dig videre
  • Psykoterapi er en prioritering og investering i dig selv 

EFT terapi

I Emotions Fokuseret Terapi lægges der stor vægt på empatisk kommunikation og en høj grad af nærvær.

Som EFT psykoterapeut valgte jeg denne retningslinje, da forskningen er evidensbaseret viden. Denne terapi form er særdeles virkningsfuld på bl.a. depressionsorg og parterapi.

Læs mere om EFT terapi her

 

Hvad er psykoterapi?

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker til at komme videre, når livet syntes vanskeligt, gør ondt eller føles meningsløst. En proffesionel psykoterapeut tager udgangspunkt i hele dig og dit verdensbillede, når terapeuten anskuer din problemstilling.

Læs mere om psykoterapi her

Pris for psykoterapi

Psykoterapi er en investering i dig selv og ved at tilbyde forskellige priser til forskellige behov, har jeg forsøgt at tage højde for den enkeltes økonomiske situation.

Læs mere om priser her

Psykoterapi – hvad er det og hvorfor?

Der er mange forskellige årsager til, hvorfor vi mennesker ønsker at gå i terapi. Det er i dag naturligt at søge hjælp når livet og psyken udfordres og ikke kun når kroppen har fysiske smerter.

En proffesionel psykoterapeut er en uvildig person, som ikke har aktier i dit liv og som tager udgangspunkt i dig og dit verdensbillede. 

Vi kommer livet igennem i kontakt med eksistentiellede grundvilkår, der vil udfordre os på forskellige måder. Hvordan de takles, afhænger af den enkeltes egen historie om sig selv (narrativet), opvækstbetingelser, arv og miljø. Vi har bevidst og ubevidst lært, at begå os i verden på bedst mulig vis, ud fra de vilkår der var givet, uanset om det var formålstjenstlige for os eller ej .

Hvis vi vil ændre vores mønstre eller adfærd, er vi nødt til først at forstå og erkende hvorfor vi har tilegnet os dette. Nogle gange kan vi, af forskellige årsager, have svært ved at vise vores primære følelser og i stedet undertrykke dem – eller udtrykke dem på en ikke hensigtsmæssig måde, ved eksempelvis et ureguleret vrede eller ved tavshed. Det kan være, at man ubevidst har tillært sig, at erstatte en primær følelse med en sekundær – eks. kan ens vrede dække over sorg eller frygt.

Når dette er identificeret, kan vi arbejde med forskellige specifikke interventionsmodeller, afdække og ændre disse adfærdsmønstre. Jeg anbefaler et psykoterapeutisk forløb, hvis du ønsker at skabe forandring, personlig udvikling, bearbejde konkrete problematikker og få større selvindsigt. 

Forskellen på en Psykoterapeut, en Psykolog og en Psykiater

Psykoterapeut priser

Terapi er en investering i dit liv, derfor har jeg taget højde for forskellige behov med forskellige priser.

 
Rabat til studenter, pensionister og arbejdsledige

Jeg  tilbyder terapi til nedsatte priser for studerende, pensionister og arbejdsledige.

 
Klippekort

Skal du have mere end én times  individuel terapi, tilbyder jeg et klippekort med 10 sessioner til nedsat pris.

 
Dækker det offentlige?

Psykoterapeuter har endnu ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, men har du fået en henvisning fra din egen læge, kan du vælge at komme i terapi hos mig til nedsat pris. Ved lægehenvisning tilbyder jeg en nedsat pris på 700 kr. pr. time, dog max 12 gange. Herefter betales almindelig timepris som starter fra 900 kr.

 
Dækker min sygeforsikring?

Der er også mulighed for at din virksomhed eller din private sundhedsforsikning dækker omkostningerne, det anbefales at tjekke op på dette.

Se hele prislisten her