Forskellen på en Psykoterapeut, en Psykolog og en Psykiater.

Hvad er/kan en Psykoterapeut?

Psykoterapeuten tager som hovedregel udgangspunkt i samtalen og fokus er på, at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten. Psykoterapeuter hjælper mennesker gennem kriser og følelsesmæssige problemer, såsom sorg, angst, fobier og problemer i parholdet eller i familien.

Den 4-årige psykoterapeutuddannelse kan tages hos en række private uddannelsessteder, hvor der tages højde for ansøgernes uddannelsesmæssige baggrund og erhvervserfaring. Typisk kræves det, at man har en relevant videregående uddannelse med et socialt og/eller sundhedsmæssigt indhold udover den praktiske erfaring med terapeutisk arbejde. Således kan psykologer såvel som psykiatere være uddannede psykoterapeuter.

Psykoterapeutens vigtigste værktøj er sig selv, og derfor er det et krav fra de anerkendte psykoterapeutiske uddannelser, at terapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem på egen krop.

Hvad er/kan en Psykolog?

En psykolog tager også udgangspunkt i samtalen, men er samtidig uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologer kan være ansat i det offentlige under eksempelvis socialforvaltningen eller et behandlingshjem, på sygehuse, i private virksomheder eller have selvstændig praksis.

Som psykolog kan man være uddannet cand.psych. efter at have gennemført en femårig universitetsuddannelse i psykologi. Psykologen med en universitetsuddannelse i psykologi er uddannet inden for én eller flere psykologiske retninger. På psykologuddannelsen vægtes der overvejende på psykologiske teorier og metoder.

En psykolog kan i stedet også være uddannet cand.pæd.psych., hvor der først er gennemført en uddannelse som pædagog eller lærer, efterfulgt af to års akademisk psykologuddannelse.

En psykolog kan efterfølgende blive autoriseret og senere specialist i et anvendt psykologisk fagområde, f.eks. psykoterapi eller børnepsykologi.

Psykologer kan ikke udskrive medicin, i modsætning til psykiateren. Der er under uddannelsen intet krav om, at psykologen skal have gået i egenterapi.

Hvad er/kan en Psykiater?

Psykiatere er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, nogle bruger også psykoterapeutiske metoder.

Psykiatere kan i modsætning til psykoterapeuter og psykologer udskrive medicin til patienten og de arbejder derfor ofte med personer med svære psykiske lidelser såsom skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser.

Psykiatere tager som regel udgangspunkt i en indledende samtale, hvor patientens problematikker og eventuelle psykiske lidelser afdækkes. På baggrund af denne diagnosticering udarbejdes et behandlingsforløb, som kan bestå af en række forskellige metoder, heriblandt medicinsk behandling, samtalebehandling, sociale foranstaltninger og miljøterapi.

Psykiatere arbejder på psykiatriske centre og sygehuse, hvoraf nogle driver privat praksis sideløbende.